Bustadlån

Bustadlån

Enten du skal du kjøpe den første bustaden din, bygge ut, kjøpe større bustad eller flytte bustadlånet ditt - vi er her for deg. La oss ta ein prat om eit bustadlån du kan leve godt med - òg etter du har flytta inn. Hos oss får du personleg rådgjeving og meir enn berre eit bustadlån.

Sjekk kor mykje du kan låne

Prøv vår lånekalkulator

Sjå kor mykje du kan låne og kva lånet vil koste deg.

Kva har du behov for

Kvifor velje oss

 • Kontakt oss, Kontakt, Om oss, Personalia

  Enkelt å søke

  Vi hentar ut informasjon om deg automatisk.
 • Kundeservice, rådgiver med headset

  Hjelp heile vegen

  Du får di faste personlege rådgjevar du kan ha direktekontakt med.
 • Trygt og fleksibelt

  Vi er fleksible og strekker oss langt for kundane våre.

Treng du hjelp?

Renter og vilkår på våre lån

Grønt lån og grønt oppussingslån

Lån Nominell rente Effektiv rente
Grønt lån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi  5,25 %  5,42 %
Grønt oppussingslån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi  5,25 %  5,42 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2,0 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er kr 0,- og termingebyr pr. termin kr 50 ved direkte trekk. Kravet er at bustaden har energimerke A eller B, eller at du gjennom oppussingstiltak oppnår 30 % energisparing og får energimerke D eller betre. Produkta vert tilbydd for lån til primærbustad til privatkundar.

Bustadlån for unge - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
BLU Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 5,49 % 5,70 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 65 ved direkte trekk. BLU lån er for dei mellom 18 - 34 år.

Bustadlån - renter

Lån Nominell rente Effektiv rente
Lån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi 6,25 % 6,50 %
Lån med pant i bustad innanfor 85 % av godkjend verdi 7,40 % 7,72 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er 0,1 % av lån, min. kr 250, og termingebyr pr. termin kr 65 ved direkte trekk.

Rammelån/fleksilån - renter

Lån Nominell rente
Lån kan innvilgast inntil 60 % av godkjend verdi 6,35 %

Månadsgebyr er kr 65, og vert belasta rentekontoen saman med renta månadleg.