Velkomen til Vekselbanken

Velkomen til Vekselbanken

Me er - ein god medspelar - for kundane våre i alle livsfasar og situasjonar. Du får personleg service og rådgjevnad i samspel med smarte digitale løysingar. Me set vår æra i å finne gode løysingar kring økonomiske val for våre kundar.Opningstider på kundesenteret vårt

Opningstider på kundesenteret vårt på telefon 56 52 35 00 er måndag - fredag kl. 07.00 - 21.00, og i helgene kl. 09.00 - 21.00

Vekselbanken beste bank femte året på rad

Kundane scorar Vekselbanken som

beste bank femte året på rad.

Ta kontakt med oss på 56 52 35 00 dersom du ynskjer å verta kunde.

Sjå opp for svindel

Det har vore ein del svindelforsøk mot private og bedrifter i det siste. Vær observant og hugs banken vil aldri ta kontakt og be dykk oppgje passord, BankID informasjon e.l.

Ikkje klikk på noko du ikkje kjenner avsendar til. Er du usikker ring oss i banken.

Podcast til nytte og inspirasjon

Vekselbanken – ein god medspelar – for eit prisverdig initiativ som deler erfaringar til mange av dei dyktige gründerane i bygda. Ole Henrik Sæve har fått fram dei gode historiane. Lytt på Gründer i bygda - her

 

Aksjar i Vekselbanken

Aksjane i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA er notert på Oslo Børs med ticker VVL. Ynskjer du å kjøpe eller selje aksjar kan det gjerast over Oslo Børs.

Rådgjevarar i Vekselbanken