Velkomen til Vekselbanken

Velkomen til Vekselbanken

Me er - ein god medspelar - for kundane våre i alle livsfasar og situasjonar. Du får personleg service og rådgjeving i samspel med smarte digitale løysingar. Me set vår æra i å finne gode løysingar kring økonomiske val for våre kundar.

Fullt i Vossasalen under seminar

Vekselbanken inviterte til seminar om arv, skifte og framtidsfullmakt saman med advokatfirmaet Responsa, og over 500 personar deltok.

Her finn de presentasjonen: Klikk her

Illustrasjon av mobil- og nettbank

Nettbanken er blitt ny!

Les meir om den nye nettbanken her.

Vekselbanken beste bank sjette året på rad

Kundane scorar Vekselbanken som

beste bank sjette året på rad.

Ta kontakt med oss på 56 52 35 00 dersom du ynskjer å verta kunde.

DEL ALDRI PASSORD ELLER KODAR MED NOKON

Det er stadig svindelforsøk mot private og bedrifter. Vær observant og hugs banken, Eika eller politiet vil aldri ta kontakt og be dykk oppgje passord, BankID informasjon e.l.

Ikkje klikk på noko du ikkje kjenner avsendar til. Er du usikker ring oss i banken.

Opningstider på kundesenteret vårt

Opningstider på kundesenteret vårt på telefon 56 52 35 00 er måndag - fredag kl. 07.00 - 21.00, og i helgene kl. 09.00 - 21.00


Aksjar i Vekselbanken

Aksjane i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA er notert på Oslo Børs med ticker VVL. Ynskjer du å kjøpe eller selje aksjar kan det gjerast over Oslo Børs.

Rådgjevarar i Vekselbanken