Grønt bustadlån

Grønt bustadlån

Det gunstigaste lånet for deg som har eller skal kjøpe ein energieffektiv bustad med energimerking A eller B. Lånet gjeld også for oppgradering av gammel bustad til betre energistandard.

Dette betyr energimerking A og B

Energimerke A: Bustaden har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til betre isolasjon og vindauge. Passivhus vil få A.

Energimerke B: Bustaden har varmepumpe eller solenergi og/eller betre isolasjon og vindauge enn krava i byggeforskriftene. Typa bustad, byggeår og bruksareal vil òg påverka energiklassen

Slik finn du energimerke på bustaden

Skal du kjøpa bustad står energimerke alltid i prospektet. Du kan òg finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. Her får du energimerke ved å gi opp typa bustad, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte

Renter og vilkår på våre lån

Grønt lån og grønt oppussingslån

Lån Nominell rente Effektiv rente
Grønt lån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi  5,25 %  5,42 %
Grønt oppussingslån med pant i bustad innanfor 75 % av godkjend verdi  5,25 %  5,42 %

Priseksempel: Effektiv rente er rekna på lån kr 2,0 millionar over 25 år. Etableringsgebyr er kr 0,- og termingebyr pr. termin kr 50 ved direkte trekk. Kravet er at bustaden har energimerke A eller B, eller at du gjennom oppussingstiltak oppnår 30 % energisparing og får energimerke D eller betre. Produkta vert tilbydd for lån til primærbustad til privatkundar.