Finansieringsbevis

Finansieringsbevis

Eit finansieringsbevis er ei skriftleg stadfesting på kor mykje lån du får, og er lurt å skaffe seg før du startar bustadjakta. Finansieringsbeviset er gratis og gyldig i 3 mnd. Er du under 34 år får du vår beste lånerente. Ta kontakt for ein prat - hjå oss får du din eigen rådgjevar som vil hjelpe deg på vegen til eigen bustad.

Sjekk kor mykje du kan låne

Prøv vår lånekalkulator

Sjå kor mykje du kan låne og kva lånet vil koste deg.

Finansieringsbevis kort forklart

Kva er eit finansieringsbevis?

Eit finansieringsbevis er ei stadfesting av kor mykje du kan få i bustadlån. Når du legg til det du har av eigenkapital, veit du kor mykje du kan kjøpe ein bustad for. Du kan enkelt søkje om finansieringsbevis her.

Finansieringsbeviset er gratis og gjeld i 3 månader. Treng du å fornye det, gjer du det ved å ta kontakt med rådgjevaren din.

Kor mykje eigenkapital treng eg?

Når du kjøper ein bustad, må du vanlegvis ha 15 prosent eigenkapital. Men, det finst ein lur strategi! Om du har ein ven eller familiemedlem som kan stille si eiga eigedom som tryggleik for lånet ditt (ei såkalla realkausjonist), kan du faktisk sleppe å ha så mykje eigenkapital sjølv.

Korleis reknar de ut kor mykje eg kan låne?

Vi vurderer di evne til å handtere lånet, som vi kallar "betjeningsevne," ved å ta omsyn til korleis økonomien din kan handtere aukande rentekostnader. For å gjere denne vurderinga, ser vi på følgjande faktorar:

 • Din noverande inntekt og utgifter.
 • Forventa utvikling i inntektene dine.
 • Informasjon frå di siste skattemelding.
 • Tidlegare lønnsslipper du har motteke.
 • Eventuelle ekstra inntektskjelder du måtte ha.

Kvifor velje oss

 • Kontakt oss, Kontakt, Om oss, Personalia

  Enkelt å søke

  Vi hentar ut informasjon om deg automatisk.
 • Kundeservice, rådgiver med headset

  Hjelp heile vegen

  Du får di faste personlege rådgjevar du kan ha direktekontakt med.
 • Trygt og fleksibelt

  Vi er fleksible og strekker oss langt for kundane våre.