Kritisk sjukdom

Kritisk sjukdom

Forsikring ved kritisk sjukdom hindrar at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorleg sjuk. Slik slepp du å uroe deg for økonomien i ein ekstra vanskeleg periode.

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringa frå fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjeld fram til fylte 67 år. 

Sjå kva sjukdomar som blir dekte

 • Hjarteinfarkt
 • Hjarteoperasjon
 • Hjarteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose (MS)
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Blindheit
 • Høyrselstap
 • Tap av taleevne
 • Alvorleg brannskade
 • Godarta svulstar i hjerne, hjernehinne, ryggmarg
 • Utposing på hjernen sine blodårer (aneurisme)
 • ALS og andre motornevronsykdomar
 • Tverrsnittlammingar
 • Tap av bein eller arm
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Utposning på hovudpulsåra

Sjå fullstendige vilkår (pdf).