Reiseforsikring

Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du reisar heimefrå. Ei god reiseforsikring er noko av det viktigaste på pakkelista.

Kva forsikring passar for deg?


Dekka
Ikkje dekka
Reise Pluss Reise 
   
Actionfylte aktivitetar (fjellklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)


Avbestillingsforsikring - ubegrensa sum


Bagasje - ubegrensa sum


Ingen eigendel ved skade


Sykkel - utvida sum til 40 000 skadetilfelle


Enkeltgjenstander - utvida sum inntil 40 000


Avbestilling - inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfelle


Bagasje - inntil 40 000 for enkeltperson og 120 000 for familie per skadetilfelle


Heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke


Sykkel - inntil 10 000 per skadetilfelle


Enkeltgjenstandar - inntil 15 000


Ulukkesforsikring


Se fullstendige vilkår (pdf)