Droneforsikring

Droneforsikring

Forsikring for mindre dronar som blir flydd for hobby/rekreasjon i open kategori. Dette inneber små ubemanna luftfartøy (RPAS).

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe


Dekkes
Dekkes ikke
Bakkekasko Droneansvar
   
Tilbehør inntil 10 000 kroner


Transportskadar


Brann-, vatn- og tjuveriskader


Rettshjelp


Ansvar (EC785/2004)


Forsikringa kan utvidast til å gjelde tilleggsutstyr som for eksempel kamera.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.