Identiteten din er noko av det mest dyrebar du eig, og det er det dessverre nokon som veit å utnytta. Ein stolen identitet kan i verste fall bli til ein årelang kamp som kan kosta deg mykje tid og pengar.

Stort sett er trygt å handla på nett, spesielt om du tar forholdsreglar og held deg til velrenommerte butikkar. Samtidig viser ei kartlegging Norsk senter for informasjonssikring (NorsIS) har i gjort i samarbeid med Skatteetaten, at over fire prosent av oss har opplevd at andre har misbrukt identiteten deira. Då kan det vera godt å vita at du er trygg dersom du handlar med eit Eika Kredittkort frå oss.

Forsikra mot ID-tyveri
Forsikring mot identitetstjuveri er inkluderte i alle våre Eika Kredittkort (gjeld ikkje Eika Ansatt og Eika Bedrift). Skulle du derfor vera så uheldig å oppleva at nokon misbruker identiteten din til å kjøpa varer eller tenester, har du rett til juridisk bistand på inntil 50.000 kroner. Føresetnaden er at kortet har vore i bruk dei siste 45 dagane eller har uteståande saldo. Les meir om forsikringa i forsikringsvilkåra.

Førebygga og oppdaga ID-tyveri
Ifølgje Datatilsynet blir stadig ramma fleire av oss av ID-tyveri. Kva er eigentleg eit ID-tyveri og kva du kan gjera for å førebygga at det rammar deg kan du lesa meir om her.

Mistenker du at du er utsett for ID-tyveri, er det svært viktig å handla raskt for å prøva å avgrensa skadane. Les Datatilsynets gode råd.

Hugs at vi er her for deg uansett kva som hender!