Ansvarlege investeringar

Ansvarlege investeringar

Ansvarlege investeringar handlar om at vi som investeringsselskap søkjer å investere i dei selskapa som fremmar og tek omsyn til miljø og sosiale forhold i bedrifta, så vel som korleis dei blir styrte, organiserte og administrerte.

Kva betyr dette for deg som kunde?

Når vi gjer eit investeringsvedtak for fonda våre, inneber det at sparepengar dine blir plasserte i selskap som blant anna fremmar samfunnsansvar, berekraft og etikk. 

Difor investerar vi ikkje i kva som helst

Er du oppteken av kor sparepengane dine hamnar? Hos oss er omsyn til miljø og etikk viktig når vi set opp fond.

Slik arbeider vi med ansvarlige investeringer

Disse selskapene investerer vi ikke i