Medlemmer

Dagleg leiar Stein Kvarekvål, Voss, styreleiar
Siviløkonom Kathrine Løno Lahlum, Voss, nestleiar
Managing director Hege Solbakken, Bergen
Ass. rådmann Olav Seim, Granvin
Avdelingsleiar Solfrid Dagestad Midttun, Voss (representant for dei tilsette) 


Varamedlemmer i prioritert rekkefylgje:

1. Revisor Marita Østrem, Voss 
2. Dagleg leiar Gunvall Medhus, Voss
Kunderådgjevar Elin Bryn, Voss (vararepresentant for dei tilsette)