Privat traktor

Privat traktor

Eig du som privatperson ein traktor eller traktorgrasklippar, kan du forsikre den hos oss.


Maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
       
Maskinskade
Fastmontert tilleggsutstyr
Sikkerheitsutrustning

Skade på køyretøy

Tjuveri


Brann

Rettshjelp


Ansvar*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa. Se fullstendige vilkår (pdf).