Det er heldigvis mange ting du som reisande sjølv kan vere oppmerksame på for å unngå å bli ramma av sjukdom på ferien. 

Unngå "turistmage"
Reisemage skuldast bakteriar i maten og i vatnet eller bakteriar ein får i munnen frå sine eigne ura hender. 

 • God handhygiene: sørg for å vaske hendene ofte og grundig, og nytta gjerne eit bakteriedrepande middel for å sikre at hendene blir heite reine, og ver ekstra nøye med dette i samanheng med måltid. 
 • Ver oppmerksam på kva du et. Maten bør helst vere klipt eller kokt, fordi det reduserer risikoen for at det oppstår ein infeksjon etterpå. 
 • Ikkje drikk vann frå vasskrana, heller ikkje når du pussar tenner. 

Badeferie: Gode råd ved bading i basseng og i havet
Dersom ein er mykje i vatnet kan det skape problem med ørne,spesielt hos barn som får vatn i øyregangane. 

 • Sørg for å tørke øra godt med eit handkle etter bading. 
 • Hugs å ta pausar frå bading no og då, slik at øra får ein pause frå vatnet. 

Solbrenning: 
Sola er ofte sterkare når ein reiser sørover, og ein oppheld seg dessutan meir utandørs. Det er derfor viktig å vere nøye med å verne deg mot sola slik at du unngår solforbrenning. 

 • Benytt ein passande solfaktor heile dagen.
 • Sørg for å opphalde deg i skuggen mellom klokka 12-15. 
 • Spedbarn bør helst unngå helt å opphalde seg i direkte sollys, fordi dei ikkje sjølv kan skifte stilling eller plass. 

Andre gode råd:

 • Sørg for å oppretthalde væskebalansen - drikk rikeleg med vatn. 
 • Hugs bakteriedrepande middel til hendene på flyturen. Du kan lett pådra deg luftvegsinfeksjonar i flyt, kor du berøer mange ting blant annan bagasje, vippebordet, armlenar osv. 
 • Sørg for å ta dei vaksinane som er påkravde for destinasjonen din. 

Kjelde: SOS International