Det nærmar seg siste helg i advent, og både flyplassar, togstasjonar og busselskap førebur seg på storinnrykk av reisande allereie fredag og laurdag. Også på vegane vil det bli travelt.

Her er dei viktigaste råda våre for å handtere juletrafikken best mogeleg: 

  • Berekn ekstra tid - både på vegen, flyplassen og på handletur.
  • Køyr pent og vis omsyn til køyreforholda. Ver ekstra obs i parkeringshus.
  • Hugs at det tyngste skal nedst og innarst når du pakkar bilen.
  • Bestill fly- og togbillettar tidleg - det blir fort fullt.
  • Pass på store og små eigedelar når du reiser.
  • Følg gjeldande smittevernsregler. 
  • Hald avstand - vask hender - ta vare på kvarandre!

Usikker på kva forsikringar du treng?

Kontakt oss - vi hjelper deg gjerne!

Vi ønskjer deg og dine ei riktig god jul og god tur.