Utenriksdepartementet skal sørgje for at det er trygt å reise utanlands for nordmenn. Når UD går ut med reiseråd, meiner dei at det ikkje er trygt å reise. Årsaka til dette kan være mange, som for eksempel pandemiar, krig og uro. Her ser du kva reiseråd som gjeld til en kvar tid.

Ei heilårs reiseforsikring gjeld som normalt til alle destinasjoner som ikkje er omfatta av reiseråd. Dersom det likevel foreligg reiseråd ved avreise, som ikkje gjaldt då reisa blei bestilt, gjeld følgende:

  • Avbestilling av reisa blir erstatta.
  • Avbestilling utan at det foreligg reiseråd erstattes ikkje, med mindre du har blitt sjuk rett før avreise.
  • Dersom flyginga di til eit land nært eit land i krig vert kansellert som følgje av situasjonen, utan at det foreligg noko reiseråd til landet, må dette dekkjast av flyselskapet ditt.
  • Dersom du oppheld deg i eit land, og det seinare innføres reiseråd til landet, dekkjar reiseforsikringen kostnader til evakuering.

Nedenfor er eksempler på utgifter som ikkje vil være dekte i land som UD har gjeve reiseråd til:

  • Kostnader eller utgifter i direkte tilknytning til konflikten, til dømes kansellerte fly, forlengde opphald eller liknande.

 

Kanselleringar av en rekkje flyvningar i sommar
Fleire flyselskaper melder om kansellerte flyvninger i sommar. Vi gjør oppmerksam på at kanselleringar ikkje er omfatta av forsikringa så fremt dette ikkje skuldast verforhold eller teknisk feil. Kanselleringar av flyvningar under andre forhold er eit forhold mellom flyselskapet og kundane deira, og vil ikkje være omfatta av reiseforsikringa.

Streik eller lockout – kva bør du gjere
Ei reiseforsikring dekkjer ikkje ekstrautgifter som følgje av streik eller lockout. Vi tilrår deg å kontakte flyselskap eller reisearrangør då du har krav på å få pengane tilbake eller ombooket reise når reisa di blir kansellert. Dersom du har booket hotell som du av samme grunn ikkje får nytta, kontakter du hotellet eller reisearrangør for avbestilling eller ombooking.

Kø og kaos i sikkerhetskontrollen
I sommar er det lange køer i sikkerhetskontrollen på fleire flyplasser i Europa. Det meldes om lengre køar og meir ventetid, og årsaka er redusert bemanning etter permitteringar frå då Korona stod på som verst. Vi tilrår deg derfor å rekne ekstra god tid når du skal ut å reise. Dersom du ikkje rekk flyet ditt på grunn av kø i sikkerhetskontrollen vil det ikkje vere omfatta av reiseforsikringa di.  

Avbestilling av reise grunnet manglende pass eller ID-bevis
Vi ønskjer å presisere at reiseforsikringa ikkje omfatter avbestilling av reise som følgje av at du ikkje har gyldig pass eller ID-bevis. Politiet har nylig gått ut og anbefalt dei som skal reise innenfor EU/EØS om å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett. Du kan lese meir om dette på politiet.no.