Dette gjer valet lett når ein skal velje forsikring til bilen sin. Det einaste du treng å gjere er å velje kva dekning du ønskjer!

Elbil inga hindring

Eika si ordinære bilforsikring passar like godt for elbilar som andre dedikerte elbilforsikringer i marknaden. Vi har forenkla kvardagen din ved å leggje elbilrelaterte dekningar inn i bilforsikringa vår!

Desse forholda er inkluderte når du forsikrar elbilen din i Eika:

  • Batteripakkar i elbil og hybridbilar, samt elektronisk styreeining til desse.
  • Tap, tjuveri eller skade på ladekabel.
  • Redning ved driftsstans som følgje av at elbil er tom for straum.

Kvifor gjere det vanskeleg når ein kan gjere det enkelt? Forsikre elbilen din hos oss!

Lurer du på kva dekning du treng til bilen din?

Prøv vår Bilforsikringskalkulator og få anbefaling om kva dekningsnivå som passar til køyretøyet ditt!