Lønnar skadefri køyring
Ved å vere ein god sjåfør kan du gjere mykje sjølv for å unngå skadar. Samtidig veit vi at uhell kan skje. Forsikrar du bilen din hjå oss før du fyller 23 år, gir vi deg 5000 kroner dersom du unngår skadar som overstig 25.000 kroner i den perioden.


Er du under 23 år og kjøper bilforsikring hjå oss får du 5000 kroner tilbake dersom du køyrer skadefritt i 5 år. 

 

Unge sjåførar høgt på statistikken

Tal frå Trygg Trafikk viser at ungdom i alderen 18 - 23 år er overrepresentert når det gjeld trafikkuhell. Erfaring, merksemd og førardugleik er evner som må opparbeidast og vedlikehaldast. -Vi er opptekne av sikker og trygg køyring, og lønnar derfor unge og gode sjåførar. Ved å vere ein merksam trafikant unngår du derfor ikkje berre trafikkuhell, men du får også 5000 kroner tilbake, seier Heidi Haakensveen i Eika Forsikring. 

 

Sjekk pris og kjøp forsikring her