Kva er ei betalingsforsikring?

Betalingsforsikringa dekkjer det månadlege minimumsbeløpet på ditt Eika Kredittkort eller Eika Ansatt med privatansvar dersom du f. eks. blir kortvarig arbeidsufør eller blir ufrivillig arbeidsledig (gjeld ikkje Selvstendig Næringsdrivende). Gjeld for deg mellom 18 og 65 år.

Pris: 0,6 % av uteståande beløp på kortet per månad.

Interessert? Du kan enkelt bestille forsikringa ved å nytte kontaktskjemaet under. Hugs å lese gjennom avtalevilkåra før du sender inn bestillinga. Har du allereie ei betalingsforsikring du ønskjer å endre på? Same kontaktskjema kan nyttast.