Fakturering

Bedrifter treng effektive faktura- og innbetalingstenester. Hos oss kan du bruke eFaktura og Avtalegiro, anten i kombinasjon eller kvar for seg.
 • Spar tid på å sende faktura elektronisk
 • Få betre kontroll over betalte og ubetalte rekningar
 • AvtaleGiro gir færre purringar og lågare kostnadar
Kontakt meg om fakturering

Dette er eFaktura og AvtaleGiro

Med effektive løysingar for fakturering og innbetalingar slepp du å bruke unødvendig tid på å krevje inn pengar frå kundane dine. Hos oss kan du sende eFaktura og ta betalt med AvtaleGiro.

Send eFaktura til kundane dine

 • Elektronisk faktura til bedrifter og privatkundar
 • Du kan sende eFaktura til både nye og eksisterande kundar
 • Kunden blir varsla når det kjem ein ny eFaktura og godkjenner rekninga før ho blir betalt

Ta betalt med AvtaleGiro

 • Automatisk betaling er perfekt for bedrifter som har faste kundar
 • Rekninga blir automatisk betalt på forfallsdato om ikkje kunden gjer endringar
 • Kunden ser rekninga i forfallsregisteret minst sju dagar før forfall

Sams for begge løysingane er at dei gjer livet enklare – både for deg og kunden din:

 • Du har full oversikt over betalte og ubetalte fakturaer
 • Kunden slepp å skrive inn KID-nummer og annan informasjon