Helseforsikring

Ved å kjøpe ei bedriftshelseforsikring gjer du det enklare for medarbeidarane dine å kome raskt tilbake i jobb etter sjukdom og arbeidsulukker.
  • Fysikalsk- og psykologbehandlinger
  • Garantert konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
  • Raskt hjelp via onlinelege Kry
Kontakt meg om Helseforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Helseforsikring dekkjer


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.
Fysikalsk behandling. Antall valgte timer fremkommer i forsikringsbeviset.
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år.
Psykologisk førstehjelp - inntil 10 timer per år.
Rehabilitering hos fysikalsk behandler - inntil 4 uker   
Rehabiliteringsopphold - inntil 14 dager   
Reise og oppholdsutgifter
 
Medisiner under sykehusopphold  
Medisinsk rådgivning  
Second opinion    
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner    
Videolege Kry - omfatter også ansattes faste husstandsmedlemmer  

Se fullstendig vilkår (pdf).

Fordelar med helseforsikringa vår


Krev inga helsevurdering
Kan kjøpast av personar mellom 18 og 75 år  
Ingen opphøyrsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikkar og behandlarar  
Tilgang til eit bemanna rådgivningssenter betent av medisinske rådgivarar/sykepleiare, også utan å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via Kry  

 

Raskt tilbake i jobb

Norge har et godt offentlig helsevesen, med medisinsk kvalitet i verdensklasse! Likevel har det noen begrensninger der enklere inngrep ofte havner i kø. Det er de svakeste, sykeste og eldste som oftest blir prioritert først. Derfor anbefaler vi Helseforsikring Bedrift. Vår samarbeidspartner, Falck Helseformidling, kjøper sine tjenester i privat spesialisthelsetjeneste. Sammen med Falck hjelper vi den ansatte til riktig behandling, raskere tilbake til jobb og en aktiv hverdag, og forebygger sykefravær og tidlig uførhet.