Dataangrepsforsikring

Med vår Dataangrepsforsikring vernar du noko av den aller viktigaste bedrifta har, bedrifta sitt data og datasystem, mot eventuelle cyberangrep.
 • Kostnadsfri support for kartlegging
 • Gjenoppretting av data og programvare
 • Erstatning ved avbrot
Kontakt meg om dataangrepsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dataangrepsforsikring inneheld

 • Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
 • Ansvar ved tap av personopplysingar
 • Konsekvensar ved datainnbrot
 • Erstatning ved avbrot
 • Gjenoppbygging av omdømme ved hjelp av PR-rådgivarar
 • Dataansvar overfor tredjepart
 • Økonomisk tap som følgje av datakriminalitet

Visste du at...

 • 21 prosent har blitt utsett for virus eller malware.
 • 18 prosent har blitt utsett for phishing eller anna sosial manipulering.
 • 13 prosent har opplevt forsøk på datainnbrot eller hacking.