Bustad til utleige

Denne forsikringa kan nyttast for alle utleigebustader, utan omsyn til om dei blir eigd privat eller gjennom bedrifta.
  • Erstattar skadar på bustaden ved brann-, vatn- og naturskade, samt ved innbrot
  • Dekkjer utgifter til rivning og rydjing, samt tap av husleigeinntekter
  • Omfattar fri rettshjelp til privatpersonar

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å meld skade digitalt, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no