Flytte konto frå fiktivt kundenummer

 
Fyll ut skjema og returner dette pr. post, e-post (post@vekselbanken.no) eller lever skjemaet i banken.

PDF - SKJEMA   WORD - SKJEMA