Berekraft - vårt felles ansvar

Berekraft - vårt felles ansvar

I meir enn 150 år har vi drive utvikling og velferd i vårt lokalsamfunn. I dag står vi overfor nye og store utfordringar knytt til klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk styring. Som lokalbank har vi eit ekstra ansvar for berekraftig økonomi utan å skade menneske og naturen rundt oss.

Les tipsa våre til korleis du kan ta gode og berekraftige val i kvardagen