Difor investerar vi ikkje i kva som helst

Er du oppteken av kvar sparepengane dine hamnar? Hos oss veg krav til miljø og etikk tungt når vi set opp fond.

Appen Smartspar gjer det enkelt å spara

Logg inn og få full oversikt. Du treng ingen forkunnskapar, vi hjelper deg å velge fond. Du kan opprette sparing til deg sjølv eller barna, og invitere andre til å bidra. 

 

Appstore logo
   
Google Play logo

 

Finn ut meir om Smartspar