Rekneskapsrapportar, openheitslova og retningslinjer

Rapportar for 2024

Klikk på knappen for å laste ned den aktuelle rapporten.