Utstedte obligasjonar, sertifikat, ansvarleg lån og fondsobligasjonar

Banken si eksternfinansiering

Banken sine fondsobligasjonar, ansvarlege lån, obligasjonslån og sertifikatlån:

 

Avtalenummer                         Løpetid                    Emisjonsbeløp

Obligasjonslån

Låneavtale

ISIN NO0010816085               2018/2023               NOK  99 mill. Låneskildring

ISIN NO0010853369               2019/2024               NOK 150 mill. Låneskildring

ISIN NO0012495946               2022/2024               NOK 175 mill.      Låneskildring

ISIN NO0010873185               2020/2025               NOK 150 mill.      Låneskildring

ISIN NO0011027005               2021/2025               NOK 180 mill.      Låneskildring

ISIN NO0012785155               2022/2026               NOK 200 mill.      Låneskildring

ISIN NO0012935446               2023/2027               NOK 200 mill.      Låneskildring

 
 
 

Sertifikatlån

Ansvarlege lån
ISIN NO0010871395              2019/2029             NOK 60 mill. Låneskildring

Fondsobligasjonar

ISIN NO0012780834              2022/-                   NOK 50 mill.