Kanskje har du vore i ein situasjon der det har vore nødvendig å søka om kortsiktig finansiering. Det er ikkje noko feil i å trenga finansiering, men problem oppstår gjerne først om:

 • Dei månadlege utgiftene dine aukar 
 • Inntektene dine blir reduserte
 • Du mistar oversyn og kontroll

Du er ikkje åleine, og det finst løysingar. Ved å samla lån og kredittar i eit enkelt lån vil du få tilbake oversyna. Ta kontakt med banken din for å diskutera moglege løysingar, eller prøv ut søknaden vår for å sjå kor mykje du kan spara gjennom å refinansiera.

Samle lån og spar pengar

Det er fort gjort å mista oversyna om du har fleire forbrukslån med ulike forfallsdatoar. Hugs at du alltid kan komma til oss for ein rådgivarsamtale. Som den lokale banken din kjenner vi deg godt – kanskje har du bustadlån og forsikringar hos oss frå før – og vi veit ofte kva som vil vera lurt i situasjonen din. Løysinga vil i mange tilfelle vera å samla lånene dine i eitt enkelt lån. Du som har ledig trygging i bustaden din kan baka det inn i bustadlånet. Husk berre at det lønner seg å nedbetala fortare, og at det kan bli dyrare dersom du nedbetaler smågjeld over, til dømes, 25 år.

Ved å få ned utgiftene skaffar du deg meir handlingsrom.
Refinansiering er tilbodet vårt til deg som vil samla forbrukslån og kredittkortgjeld i eit lån utan sikkerheit. Eit lån utan sikkerheit betyr at vi ikkje tar sikkerheit i bustaden din eller andre ting du eigar. Eit usikret lån er noko dyrare enn eit sikra lån, men kan vera ei fornuftig løysing dersom dei låna du ønsker å refinansiera har høgare rente. Ved å samla alt på éin plass vil du:
 1.  Spara pengar
  Vi tilbyr låg etableringskostnad og ein av dei lågaste rentene i marknaden. Lågare terminkostnader og gebyr gjer at dei månadlege utgiftene søkk, og du kan velja å betala ned lånet raskare
 2. Få bedre oversikt
  Med all gjeld samla hjå oss har du éin dato, éin sum og éin bank å ta omsyn til. Det gjer det lettare å planleggja kvardagen og ha kontroll på økonomien.

Slik søkjer du om refinansiering

 1. Fyll ut søknaden og send inn
  Opplysningane du legg inn i kalkulatoren, blir tekne med vidare til søknadsskjemaet.
 2. Få tilbod
  Dersom søknaden din blir godkjend, får du eit tilbod om finansiering rett etter at du har sendt han inn. Tilbodet varer i 30 dagar.
 3. Signer lånedokumenta med BankID
  Du kan òg signera med BankID på mobil.
 4. Vi betaler ut og ordnar opp for deg   
Sjekk pris og søk om refinansiering her