Kundeundersøking

Banken gjennomfører årleg kundeundersøkingar. Dette nyttar me aktivt til å utvikle banken i ei retning som kundane våre ynskjer. Me takkar for alle tilbakemeldingane me får, og ynskjer å ha ein open og god dialog med dykk frametter.