Når du treng juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringa dekkjer utgifter til advokat, retten, sakkunnige og vitne når du er part i ein tvist som er omfatta av forsikringa. Rettshjelp er ein del av forsikringane våre for bustad, fritidsbustad, innbu, reise, båt og køyretøy.

Spørsmål og svar

Treng du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetypar

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring