Tenester

Våre banktilsette er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss dersom bedrifta di treng hjelp med kontanthandtering eller betaling til utlandet.

Rådgjevning

Har bedrifta di behov for ein full gjennomgang av firmaet sitt bankforhold, kan du bestille time hos ein av rådgivarane våre. Vi har kompetente rådgivarar som hjelper deg med å sjå på dagens situasjon og planleggje for framtida. Vi anbefaler alle bedrifter å ta ein slik økonomisk gjennomgang ein gong i året.

  • Gir god oversikt over lån, forsikringar, kapital og pensjonsordning.
  • Gode råd om finansiering og plassering.
  • Hjelp til å utarbeide ein konkret plan for den framtidige økonomien i bedrifta.
  • Rådgivingsmøtet er gratis.