jente leser i parken

20 viktige ord og uttrykk du bør kunna om kredittkort

Å forstå "bankspråk" er ikkje alltid like lett. Sjølv om vi prøver å gjera tekstane våre meir folkelege er det framleis ein del ord og uttrykk vi ikkje klarer oss utan. Vi har valt dei 20 viktigaste omgrep innan kredittkort og kredittkortbruk du bør kunna.