Identiteten din er noko av det mest dyrebar du eig, og det er det dessverre nokon som veit å utnytta. Ein stolen identitet kan i verste fall bli til ein årelang kamp som kan kosta deg mykje tid og pengar.

Stort sett er trygt å handla på nett, spesielt om du tar forholdsreglar og held deg til velrenommerte butikkar. Samtidig viser tal frå Norsk senter for informasjonssikring (NorsIS) at stadig fleire nordmenn blir utsette for både svindel og ID-tjuveri. Då kan det vera godt å vita at du er trygg dersom du handlar med eit Eika Kredittkort frå oss.

Forsikra mot ID-tyveri
Forsikring mot identitetstjuveri er inkluderte i alle våre Eika Kredittkort (gjeld ikkje Eika Ansatt og Eika Bedrift). Skulle du derfor vera så uheldig å oppleva at nokon misbruker identiteten din til å kjøpa varer eller tenester, har du rett til juridisk bistand på inntil 50.000 kroner. Føresetnaden er at kortet har vore i bruk dei siste 45 dagane eller har uteståande saldo. Les meir om forsikringa i forsikringsvilkåra.

Førebygga og oppdaga ID-tyveri
Ifølgje Datatilsynet blir stadig ramma fleire av oss av ID-tyveri. Kva er eigentleg eit ID-tyveri og kva du kan gjera for å førebygga at det rammar deg kan du lesa meir om her.

Mistenker du at du er utsett for ID-tyveri, er det svært viktig å handla raskt for å prøva å avgrensa skadane. Les Datatilsynets gode råd.

Hugs at vi er her for deg uansett kva som hender!