Nokre gonger kan ein ha behov for å utsetja betalinga av kredittkortrekninga. Ønskjer du å utsetja betalinga ein månad eller to kan du velja å nedbetala kredittkortfakturaen over tid. Har du moglegheit å betala minstebeløpet som blir kravd inn, tilrår me deg å gjera dette konsekvent for å unngå unødvendige purringar og ekstra kostnader. 

Lag ein fornuftig nedbetalingsplan

Som hovudregel er det best å betala kredittkortfakturaen ved forfall for å unngå unødvendige rentekostnader. Men, enkelte gonger kan det vera nødvendig å betala tilbake kredittkortbruket over fleire månader viss likviditeten er dårleg. Dette treng heller ikkje å kosta så mykje som ein trur viss ein held seg til ein fornuftig nedbetalingsplan.

Generelt tilrår me at nedbetaling av eit større beløp på kredittkortet ikkje bør ta lengre tid enn 5 månader. 

Her kjem eit døme som viser kva det vil kosta deg viss du vel å nedbetala eit beløp på 15 000 kroner, i like store avdrag over tid.

La oss seia at du nettopp har vore på ferie og brukt 13 000 kroner på ulike varekjøp, 1 000 kroner på minibankuttak i Noreg og 1 000 kroner på minibankuttak i utlandet.

Nedbetaling

Renter

Gebyr for minibankuttak innland

Månedlig innbetaling

Total kostnad

ved forfall 0 kr 60 kr 15 060 kr 60 kr
innen 3 måneder 589 kr 60 kr 5 216 kr 649 kr

 

Vel du å utsetja betalinga med 3 månader vil dette kosta deg 649 kroner for heile nedbetalingsperioden. 

Opplever du større økonomiske utfordringar bør du vurdera å refinansiera den kortsiktige gjelda di i form av kredittkort eller forbrukslån. Ta ein prat med oss så finn me ei løysing som passar deg og økonomien din.