Aksjar i Vekselbanken

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA er ein børsnotert forretningsbank med hovudkontor på Voss, og ynskjer du meir informasjon om aksjar i banken kan du kontakte oss. Aksjane er notert på Oslo Børs.

Informasjon